Před samotnou hubnoucí terpií je třeba,
abyste vyplnila a odeslala formulář.

Následně Vám na Váš email přijde potvrzovací zpráva 
a poté potřebné materiály k terapii.