TAPPING

Od strachu k sebedůvěře
Z hněvu do klidu
Od zmaru k úspěchu

Využij svých rukou,
k dosažení zdravého, šťastného a spokojeného života.

POZNÁMKY KE KURZU

Tato stránka je určena výhradně účastnicím kurzu. Její sdílení, kopírování bez souhlasu není povoleno.

Doporučuji:
nejprve si přečti daný blok Tappingu a až poté proveď.

TAPPINGOVÉ BODY

Většina bodů zobrazených na obrázku se nachází na obou stranách těla.

Jeden bod máme na temeni, pod nosem a na bradě,

Po dvou bodech, tedy na každé straně máme body obočí, koutků očí, pod okem, na klíčních kostech a v podpaží.

Až budeš v těchto technikách zběhlejší, můžeš experimentovat s oběma rukama.

Vyber si ruku, která je u tebe dominantní nebo se kterou se ti bude Tapping dělat příjemněji.

Na každý z bodů poklepávej ukazováčkem a prostředníčkem 5x až 7x, pak se přesuň k dalšímu bodu.

Tapping začínej od bodu na temeni hlavy směrem dolů.

Jelikož u Tappingu mluvíš, nemusíš si až tak lámat hlavu nad tím, kolikrát jsi poklepala.

Nevadí, když poklepů provedeš méně nebo více.

Sérii Tapingu ukončíš, když poklepeš na každý s osmi bodů.

Poťukávání prováděj zlehka, ale pevně.

Tapping není masáž, proto není třeba síly.

Pokud z nějakých důvodů, třeba zdravotních nemůžeš na některý z bodů poklepat, prostě ho vynech.

MĚŘENÍ POKROKU TAPPINGU

Až začneš tapping běžně užívat, sleduj, jaký pokrok v dané záležitosti děláš.

K tomu ti pomůže OES, tedy osobní emoční stupnice.

Nastavení číselné OES, číselného hodnocení intenzity vlastních emocí ti pomůže
měřit pokrok při snižování jejich síly po ukončení techniky Tappingu.

Vždy, když budeš chtít pracovat se svým problémem, polož si první otázku:

„Jak silný je pocit, který se vztahuje k tomuto problému?“

Pak použij OES.

0 = necítíš žádnou emoci
10 = znamená extrémní intenzitu emoce

OES je jen a jen tvá, je soukromá.
Představuje vlastní hodnocení tvé emoce, vztahující se k tomu, co tě tíží, bolí, co chceš vyřešit.

Není správné či špatné odpovědi ve tvé OES.
Tvé hodnocení je takové, které je pro tebe v daný okamžik pravdivé.

OES můžeš využít i k měření svých myšlenek, týkající se nějaké události.
Pokud tě něco zneklidňuje, ať už z přítomnosti nebo z minulosti, můžeš využít OES a zjistit,
jak moc tě to zneklidňuje, rozrušuje či ovládá.

 

CVIČENÍ

MÁŠ V SOUČASNÉ DOBĚ Z NĚČEHO NEPŘÍJEMNÝ POCIT,
TRÁPÍ TĚ NĚCO?

Heslovitě si poznamenej, o co jde.

„Šve mě, že jsem tlustá, nesnáším svojí práci, žárlím na manžela,
bojím se, že…“

Použij OES
Proveď Tapping
Znovu vyhodnoť svůj pocit, emoci, bolest na své OES.

Série Tappingu prováděj tak dlouho, doku se hodnota nedostane na 0.

TAJNÝ TAPPING

Tajný Tapping můžeš využívat, když ho potřebuješ použít okamžitě a přitom nenápadně.
Také ho můžeš přiřadit do tappingové série.

TAPPINGOVÉ BODY

1. karate bod
2. palec
3. ukazováček
4. prostředníček
5. malíček

Karate bod se nachází na vnější straně dlaně. Poklepávat na něj můžeš i více prsty.
U prstů ťukej na bližší „růžek“ základny nehtového lůžka jednotlivých prstů.
Prsteníček se vynechává.

CVIČENÍ

1) VYBER SI SITUACI, KVŮLI KTERÉ SE NA SEBE/NĚKOHO/NĚCO ZLOBÍŠ. Možná se za něco na sebe zlobíš, nebo se za něco kritizuješ, nebo tě něco na sobě či na někom krká.

2) NEJDŘÍV VYJÁDŘI, CO TI VADÍ (připomínková fráze)

Zlobím se na sebe za…
Mám špatný pocit, protože jsem…
Udělala jsem chybu, když jsem…

3) ZAPIŠ SI TO i a zhodnoť úroveň emoce/povitu na své OES.

4) A teď si k této své frázi (2) přidej kódovací větu. Příklad:

Jsem na sebe naštvaná, protože jsem tlustá - kódovací věta = PŘESTOŽE jsem na sebe naštvaná, že jsem tlustá, MÁM SE HODNĚ RÁDA A SEBE SAMA SI VÁŽÍM.

Teď jsi připravené na Tapping.

 • Začni poklepáváním na karate bod a třikrát vyslov svou kódovací větu.
 • Dál si poklepávej 5-7x na každý bod na prstě a opakuj při tom svou kódovací větu. Proveď 2 série.
 • POTÉ SI ZNOVU ZMĚŘ SVOU EMOCI/POCIT NA SVÉ OES.

Tajný Tapping vyzkoušej i s tím, že si svou kódovací větu říkáš v duchu.

TAPPING můžeš využít na cokoli

Můžeš se s jeho pomocí zbavit strachu, vzteku, negativních pocitů a emocí, bolesti a spousty dalších nepříjemných a omezujících stavů.

Při tappingu POUŽÍJEJ 5 KROKŮ:

1 KROK - Identifikuj
Např. Mám strach, že..., děsně me bolí..., příšerně mě štve...

2 KROK - Odpověz si "PROČ"?
Zodpověz si popravdě, PROČ daný stav prožíváš (co je důvodem).

3. KROK - Zvaž, zda se je daný stav SKUTEČNÝ
Při identifikaci můžeš přijít na to, že stav, který chceš řešit je pouhou zástěrkou něčeho jiného.
Pokud to tak vnímáš, pokus se přesně identifikovat to, co tě trápí.

4 KROK – Změř
Změř úroveň svého pocitu či emoce na OES.

5 KROK – Zaťukej
Zaťukej si na to, čeho se chceš zbavit (pocit, emoce, bolest...).
S poklepem na každý Tappingový bod si vyjádři svůj pocit/emoci tak, jak sis ho popsala a spolu s tím svůj pocit či emoci vnímej.

 

HODNOCENÍ

PO TAPPINGOVÝCH SERIÍCH, PŘED NOVÝM HODNOCENÍM OES PROVEĎ

UKONČENÍ

Zhluboka se nadechni, pomalu vydchni, podívej se doprava, doleva a řekni si nahlas datum svého narození. 

U měření OES můžou nastat tyto situace vlastního hodnocení:

Intenzita se zvýší

K tomu dochází, když se naladíš na daný pocit či emoci a ten skutečně procítíš, místo toho, abys ho potlačovala.
Toto naladění se na emoci je dobrá věc a nejrychlejší způsob, jak se při Tappingu dobrat výsledku.

Když budeš cítit, že intenzita emoce vzrostla, dobře jsi se naladila a hned začni s další sérií Tappingu. Pokračuj tak dlouho, dokud se intenzita emoce/pocitu nesníží.

Intenzita se sníží

Pokud je tvá hodnota pocitu či emoce pořád vyšší než 0, pak postup Tappingu opakuj, dokud se co nejvíce nepřiblížíš 0.

Intenzita zůstává stejná

K tomu dochází, když nejsi správně naladěná na svou emoci.
To znamená, že se od emoce nemůžeš osvobodit, pustit ji. V tom případě je dobré, když si emoci víc prozkoumáš, popíšeš a znovu si zopakuješ Tappingové série. (Sleduj, jestli vnímáš změny.)

Pocit se změní

Může se stát, že místo původního pocitu nastoupí jiný nepříjemný pocit, třeba zlost. Můžou tě napadnout i jiná definice pocitu či emoce.
Když se tak stane, došlo k odstranění původní emoce/pocitu nebo alespoň ke snížení její intenzity a to do takové míry, že se ti vynoří jiná emoce/pocit, která je důležitější a prvotní emoce ji jen maskovala.

Nový negativní pocit, je nový problém, takže techniku Tappingu opakuj od začátku: identifikuj, změř, zaznamenej a proveď Tapping.

Nauč se využívat podpory Tappingu k dosažení toho, co chceš.

ZRUŠENÍ OMEZUJÍCÍCH PŘESVĚDČENÍ

URČI SI, CO SI PŘEJŠ – NAPIŠ SI TO

Pozor – tvrzení např. přeji si být zdravá, hubená, šťastná nevyjadřuje jasný cíl!

Tvůj cíl musí být jasný!

Např. přeji si, aby mě nebolelo v zádech pod lopatkou, přeji si, abych shodila 12 kilo a vešla se do těch modrých šatů, přeji si, aby mě kolega Petr přestal svým chováním vytáčet. Přeji si mít čas 2x týdně na své koníčky…

URČI SI, CO SI TVÉ PŘÁNÍ VYŽÁDÁ

a) Vezmi si papír a do jeho středu odshora dolů nakresli čáru.

b) Na levou stranu si napiš činnosti, které budeš muset začít dělat, aby se ti tvé přání splnilo.

Při tomto vypisování tě můžou napadat myšlenky typu: to nikdy nedokážu, to se nikdy nestane…

c) Takové myšlenky si napiš na pravou stranu papíru.

VYBER SI, ČEMU SE TEĎ CHCEŠ VĚNOVAT, KTERÉMU VÝPISU

OHODNOŤ TO NA SVÉ OES

VYTVOŘ SI ZRUŠENÍ SVÝCH PŘESVĚDČENÍ

Sestav si větu, tvrzení s použitím některého svého omezujícího přesvědčení,
které máš v pravé straně papíru.

PROVEĎ alespoň 2 TAPPINGOVÉ SÉRIE

POTÉ HODNOCENÍ

PAK UKONČENÍ A NA ZÁVĚR ZNOVU OHODNOŤ OES

GAMUT

Gamut bod
leží na ruce v oblasti mezi malíčkem a prsteníčkem.
Pravidelnou stimulací tohoto bodu zlepšuješ svou schopnost vypořádat se se změnami ve svém životě a také se svými špatnými návyky.

Při každém cvičení nejprve v mysli identifikuj svůj problém (pocit, zvyk apod.) a poté po dobu několika minut stlačuj Gamut bod.

Na závěr nahraď původní představu ve své mysli pozitivní změnou (novým dobrým pocitem, novým zvykem).

Ťukej na Gamut bod a prováděj SOUČASNĚ s ťukáním tyto úkony:

 • a) Oči zavřené
 • b) Oči otevřené
 • c) Držet hlavu ve stále stejné pozici a pouze oči stočit doprava dolů
 • d) Držet hlavu ve stále stejné pozici a pouze oči stočit doleva dolů
 • e) Koulet očima v kruhu – opsat velký kruh
 • f) Totéž v obráceném směru (opsat očima velký kruh)
 • g) Broukat si po 2 vteřiny jakoukoliv melodii lalala/nanana
 • h) Počítat rychle od 1 do 7
 • i) Broukat si opět tu samou melodii

NEPŘERUŠOVANÝ VIZUALIZAČNÍ TAPPING

Nepřerušovaný Tapping je podobný prostému Tappingu, s tím rozdílem, že u některého bodu můžeš zůstat déle.

Při ťukání na body nemusíš mluvit.

Když se ti bude chtít, můžeš se u různého bodu zdržet tak dlouho, jak chceš. Můžeš taky body přeskakovat. Přitom si představuj událost, situaci, cíl, prostě to, co chceš, aby nastalo, a vnímej své pocity fyzické i psychické.

ZAPIŠ SI, ČEHO TEĎ V DANÝ MOMENT CHCEŠ NEJVÍC DOSÁHNOUT (SVOU TOUHU, CÍL, ZMĚNU).

VYTVOŘ SVÉ TVRZENÍ – proč myslíš, že to nejde, není možné, bude těžké, z čeho máš strach...

ZMĚŘ daný pocit/emoci na své OES.

VYTVOŘ SI PŘEDSTAVU – událost, cíl, to, čeho chceš dosáhnout.

Pozor – vynecháváš karate bod.

 Zavři oči a začni provádět nepřerušovaný Tapping

Prováděj bez přestávky ťukání na všechny body.

Představ si událost, cíl, to, čeho chceš dosáhnout.

Vykresli si tento obraz ve své mysli do nejpodrobnějších detailů.
Jak to vypadá, co se odehrává, co máš na sobě, kdo je tam další, co slyšíš, jak se cítíš fyzicky,
jak se cítíš psychicky, cítíš nějakou vůni nebo chuť ?

To vše při své vizualizaci svého splněného přání vnímej, prožívej a stále konej Tapping.

Může se ti stát, že se ti do hlavy tlačí nějaké omezující přesvědčení, jako: to se nemůže stát, to se mi nepovede…

Nech tyhle myšlenky jen plynout, nehodnoť je, nesnaž se je potlačovat, ber je jen třeba jako reklamu ve svém vnitřním filmu.

Ke své představě, do svého filmu svého úspěchu si přidej své pocity.

Tohle je nejdůležitější část.

Nevadí, pokud svou představu nevidíš ostře/zřetelně, nemáš u ní detaily, stačí, že na ni myslíš.

Vnímej, jaký máš ve své přestavě pocit, až se ti splní to, po čem toužíš, až dosáhneš svého cíle?

Pociťuj klid, radost, hrdost, štěstí, vděčnost...?

Dovol si procítit tyto pozitivní emoce, až dokud neukončíš Tapping. 

Konec – HODNOCENÍ 

Nadechni se, vydechni a zamysli se, jestli máš vůči této své vizi ještě nějaké omezující přesvědčení.

S nepřerušovaným vizualizačním Tappingem si můžeš hrát kdykoli a jak dlouho chceš.

Po několika dnech by měla další omezující přesvědčení, týkající se tvého cíle slábnout, až zcela zmizí.

 

RADY NA ZÁVĚR

POUŽÍVEJ JAZYK, KTERÝ SPOUŠTÍ TVÉ EMOCE
Při tappingu je třeba, abys používala jazyk, který přesně odráží tvůj emoční stav.

Když se snažíš mluvit příliš kultivovaně nebo decentně, odřízneš se od emocionální energie, kterou se snažíš očistit.

 

Někdy můžeš mít potřebu použít ostřejší výrazy, silnější vulgárnější slova - NECENZURUJ SE. Když ti takové výrazy přijdou, klidně je vyslov.

OPAKUJ TAPPING CO NEJČASTĚJI.

PŘIZBŮSOB SI TAPPINGOVÉ TECHNIKY TAK, ABY TI CO NEJVÍCE VYHOVOVALY A BYLY PRO TEBE CO NEJJEDNODUŠŠÍ.

Postupem doby a to v krátkém čase zvládneš techniky Tappingu za pár minut a budou pro tebe snadnou záležitostí, která ti bude přinášet potěšení, radost, větší zdraví, spokojenost a štěstí.

CHCEŠ SE NA NĚCO ZEPTAT?
NEVÁHEJ A NAPIŠ

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

NEBO ZAVOLEJ:

608 233 531